Абонамент

Осъществяваме абонаментно обслужване на търговски дружества и физически лица на изключително достъпни цени, за което клиентите ни получават, на цената за услугите на един квалифициран юрист, екипната и професионална работа на нашия тим, по разрешаването на всеки проблем. Използваме всички ресурси на фирмата ни, за да направим най-добрата консултация по всякакви правни въпроси, преглеждане и изготвяне на договори, нотариални покани, завеждане на дела, осъществяване на сътрудничество при водене на преговори, процесуално представителство и пр.