Трудово право и социално осигуряване

- консултиране по трудовоправни въпроси, прекратяване на трудови договори;

- консултации във връзка с въпросите по социалното осигуряване.