Представяне

"ИМПЕРИУМ ЮРИС" разполага с екип, който се занимава с правни консултации в сферата на гражданското право, както и с посредничество и инвестиции на недвижими имоти. Специализирани сме в областта на гражданското право и процес /в това

Мисия

Всички юристи, работещи в адвокатското сдружение „ИМПЕРИУМ ЮРИС“ споделят еднакви ценности: За нас, на първо място стои професионалното отношение към работата и безрезервна екипна отдаденост за постигането на най-добрите резултати,

Екип

Нашето най-голямо предимство е успешната екипна работа и комплексното решаване на казуса, предвид задълбоченото познание на всеки специалист в конкретната област. В дружествата работят висококвалифицирани адвокати – със сериозно

Офис

Разполагаме с подходяща материална база. Работим в собствен, отлично оборудван и професионално ситуиран офис, подходящ за провеждане на срещите с клиенти, осъществяване на преговори и сключване на сделки – 250 кв. м., находящ се на бул.

Онлайн консултации

Предоставяме и услугата - онлайн консултации, като от страна на клиентите се задава съответен въпрос или се описва възникналия казус, в последващ отговор от наша страна се предоставя съответната оферта и след одобрението й и нареждането

Абонамент

Осъществяваме абонаментно обслужване на търговски дружества и физически лица на изключително достъпни цени, за което клиентите ни получават, на цената за услугите на един квалифициран юрист, екипната и професионална работа на нашия

Цени

При нас, ще получите професионализъм и високо квалифицирано правно обслужване на напълно адекватни, съобразени с пазара цени. Хонорарите ни се определят съобразено Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения и варират в