Представяне

"ИМПЕРИУМ ЮРИС" разполага с екип, който се занимава с правни консултации в сферата на гражданското право, както и с посредничество и инвестиции на недвижими имоти. Специализирани сме в областта на гражданското право и процес /в това число и не само - вещното, семейното и наследственото, трудовото, облигационното и търговското право/, обхващат всички сфери на гражданското право и процесуалното представителство, както и сферата на недвижимите имоти – посредничество, инвестиции и сделки с тях.

Постигаме отличен успех в извънсъдебното уреждане на спорове при преговори в полза на нашите клиенти. Разполагаме с екип от висококвалифицирани адвокати и юридически съветници, консултанти по отношение на недвижимите имоти и оценители.

Гордеем се с перфектна екипна работа и индивидуален подход към всеки казус. Предлагаме различни иновативни решения, с оглед постигане на най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в Република България. Освен сериозно застъпената процесуална работа, сме развили до съвършенство и извънсъдебната такава под формата на консултации, изготвяне и сключване на договори, участие при преговори с оглед най-добрата защита интересите на клиента, разрешаване на всякакви правни въпроси.

Нашето мото е: ”Разрешаваме проблеми, а не създаваме такива!”

В областта на недвижимите имоти, освен в качеството ни на посредници, организираме и цялата стратегия с оглед осъществяване на сделките с недвижимите имоти, изваждане на необходимите документи от съответните ведомства, изготвяне на проекто-нотариални актове, както и експертни актуални оценки за същите.