Офис

Разполагаме с подходяща материална база. Работим в собствен, отлично оборудван и професионално ситуиран офис, подходящ за провеждане на срещите с клиенти, осъществяване на преговори и сключване на сделки – 250 кв. м., находящ се на бул. „България“ № 73, вх. А, ет. 1, ап. 101-102.