Цени

При нас, ще получите професионализъм и високо квалифицирано правно обслужване на напълно адекватни, съобразени с пазара цени. Хонорарите ни се определят съобразено Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения и варират в зависимост от конкретиката на казуса, от продължителността и сложността му, като същите се обсъждат и договарят с клиента при започване на работа.

По отношение на сделките с недвижими имоти и инвестициите в тях се придържаме към стандартните посреднически комисионни, съобразени със средните пазарни цени, като в замяна на това, освен посредническата компетентност предоставяме и цялостна разработка на адвокатското ноу-хау с оглед успешно осъществяване на сделките с недвижими имоти.

Минимални размери на адвокатските възнаграждения

Тарифа за държавните такси които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс

Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност