Интелектуална и индустриална собственост

- изготвяне на договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права, договори за отстъпване на изключително или неизключително право на използване на произведения на авторското право;

- консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права.

- регистрация на патенти;

- регистрации и заявления за издаване на лицензи. Изготвяне на лицензионни договори и договори за франчайзинг;

- регистрация на търговски марки в България и марки на общността в Европейския съюз;