Административно право и административен процес, данъчно и наказателно право

- обжалване на административни актове, наказателни постановления и данъчни облагателни актове;

- детайлни данъчни консултации;

- консултации и процесуално представителство по дела от административен, данъчен, наказателно-административен характер.

- изготвяне на сигнали до органите на досъдебното производство и тъжби до съда;

- процесуално представителство по наказателни дела;