Други

- защита на конкуренцията и антимонополно право;

- процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;

- цялостно обслужване на чуждестранни физически и юридически лица;

- движение на чуждестранни проекти и инвестиционни намерения в България.

- цялостно счетоводно обслужване на физически и юридически лица;

- консултации и съдействие в избора на недвижими имоти; посредничество в преговори по сключване на договори за покупко – продажба на имоти, консултиране при сделки и подготовката им до окончателното изповядване пред нотариус; съдействие при: нанасяне на недвижим имот в Агенция по геодезия, кадастър и картография; промени в кадастралните данни и регистри; уреждане на сметки по регулация; издаването на строителни книжа и документи от общините.