Процесуално представителство

- процесуално представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България;

- процесуално представителство пред Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата, както и пред други арбитражи.